Training Voorleescoördinator
Categorie Login voor: Shezaf, Junis en gro-up kinderopvang
Tags peuters VE aanbod Alphen
Prijzen
  • 7,5 uur Punten in mindering 15 punten
Terug

Training Voorleescoördinator

Training (middag of avond)

Met deze training worden pedagogisch medewerkers opgeleid tot voorleescoördinator, waarmee het (voor)leesbeleid goed wordt geborgd. De voorleescoördinator draagt met steun van het team en de manager zorg voor de basisvoorwaarden:
• een visie op lezen
• voldoende (voor)leestijd
• een actuele gevarieerde boekencollectie
• de leesomgeving
• ouderbetrokkenheid
• deelname aan leesactiviteiten en -projecten
• deskundigheidsbevordering voor pedagogisch medewerkers

De training bestaat uit drie bijeenkomsten, met 10 uur huiswerk. De training wordt aangeboden in de middag van 14.00 tot 17.00 uur en in de avond van 18.30 tot 21.30 uur.

  • Dinsdag 18 oktober 2022
  • Dinsdag 8 november 2022
  • Dinsdag 22 november 2022

Het aantal contacturen is 12, de studiebelasting 22 uur. Onderdeel van de training is om een realistisch voorleesplan te schrijven voor de eigen locatie. De deelnemers ontvangen na afloop een certificaat. De training gaat door bij minimaal 10 deelnemers.
Ureninzet leesconsulent Bibliotheek: 7,5 uur

Contactpersonen vanuit de Bibliotheek voor de VE locaties:

Dag Datum Tijd
woensdag 14 sep. 2022 14:00 - 17:00 de Bibliotheek Alphen Centrum Training 3 (woensdagmiddag)
geannuleerd
dinsdag 18 okt. 2022 14:00 - 17:00 de Bibliotheek Alphen Centrum Training Voorleescoördinator (middag) Reserveren
dinsdag 18 okt. 2022 18:30 - 21:30 de Bibliotheek Alphen Centrum Training Voorleescoördinator (avond) Reserveren